Spar på energien - sænk din returtemperatur

23. juni 2022

Kære forbruger.
Som du er bekendt med befinder vi os i en tid hvor det er ekstra vigtigt at spare på energien. Vi oplever for tiden høje returtemperaturer på fjernvarmevandet og henstiller derfor til at i checker om jeres varmeanlæg fungerer som det skal. Nogen skal måske lukke en sommerventil, andre skal måske sikre at der ikke løber vand igennem en centralvarmeveksler og nogle tredje skal sikre at deres brugsvandskreds lukker når der ikke er behov for varmt vand.
Ligeledes kan i logge ind på Eforsyning og følge jeres forbrug og afkøling.
I kan se realtids data på jeres varmemåler. Se en instruktionsvideo på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=Gwzg84JGoJA. Bemærk at jeres flow (m3) bør være lavt eller "0" da vi formoder at der ikke bruges vand til opvarmning i nogen stor grad. Jeres returtemperatur bør være under 40 grader.
En god afkøling / lav returtemperatur er med til at sikre at vi kan drifte værket så energivenligt som muligt.
Husk at dårlig afkøling vil medføre en motivationstarif jf. værkets tarifblad.
Oplever i udfordringer med jeres anlæg anbefaler vi at i kontakter en autoriseret VVS installatør.
Rigtig god sankt hans aften,
Hvalsø Kraftvarmeværk.