Ledningsrenovering 2021

29. april 2021


I perioden 12.04.2021 til 25.06.2021 udføres renovering af hovedledning samt stikledninger i Østergade, 4330 Hvalsø.
Det forsøges at udføre renoveringen så der vil være færrest mulige gener for de berørte forbrugere og øvrige beboere.
Der vil komme perioder hvor der vil blive lukket for varmen i dagtimerne og nærmere info angående dette vil blive meldt ud når datoerne kendes.
Områder som bliver ramt af dagslukninger er:
- Østergade
- Dele af Præstegårdsvej
- Kirkevænget
- Degnevænget
- Provstevænget
- Kalvehaven
- Malkehaven
Der vil tilgå info pr. sms til de som er tilmeldt denne service. Beboerne i Østergade vil derudover få udleveret kontaktinfo til udførende entreprenør. Såfremt i ikke er tilmeldt SMS-service fra Hvalsø Kraftvarmeværk tilrådes det at gøre dette på vores hjemmeside vha. linket: https://www.hvalsoekraftvarmevaerk.dk/selvbetjening/sms-service/
Vi takker for jeres forståelse for det arbejde som skal udføres og beklager de gener det evt. måtte medføre.
I er altid velkomne til at kontakte Hvalsø Kraftvarmeværk såfremt der er spørgsmål eller lign.
Venlig Hilsen
Driftsleder, Michael Linder
Hvalsø Kraftvarmeværk
Tlf: +45 4640 8442