Generalforsamlingen er udskudt

9. marts 2021

Generalforsamlingen er udskudt

Generalforsamlingen der var planlagt til afholdelse tirsdag d. 9. marts 2021 er udskudt.

Udskydelsen skyldes det nuværende forsamlingsforbud på op til fem personer som forhindrer afholdelse af
generalforsamlingen. Årsberetning samt årsregnskab, vil så hurtig som muligt, blive lagt op på Hvalsø Kraftvarmeværks hjemmeside.
Når det igen bliver muligt at afholde generalforsamlingen vil der blive sendt indkaldelser ud jf. vores vedtægter.


På bestyelsens vegne
Ole Jensen

DOWNLOAD
Hvalsø Generalforsamling