Nyheder

Status på renoveringen i Hovedgaden

Kære alle, Hvalsø Kraftvarmeværk er blevet opfordret til at give en generel status på renoveringen af fjernvarmerørene i Hovedgaden. Hovedårsagen ti…

Åbningstider i efterårsferien (Uge 42)

Grundet ferie vil kontoret ikke være bemandet  fra onsdag d. 20.10 - fredag d. 22.10. Ved akut opståede problemer kan vagten kontaktes på tlf. 4640876…

Lukning af fjernvarmen

Kære alle, Grundet omkobling lukkes der for fjernvarmen d. 08.09.2021 i tidsrummet 08:00-18:00 Lukningen vil påvirke hele den del af Hvalsø som ligger…

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.Tirsdag den 14-09-2021. kl. 1900.Hvalsø Savværk…

Trafikforholdene i Hovedgaden

Kære Trafikanter i Hvalsø, Som alle har oplevet er der nu fuld gang i renoveringen af fjernvarmeledninger i Hovedgaden. Vi har i den forbindelse fu…

Renovering af Fjernvarmeledninger i Hovedgaden

I perioden fra Uge 29 til forventeligt uge 43 udføres renovering af hovedledning samt stikledninger i Hovedgaden, 4330 Hvalsø. Renoveringen udføres fr…

Ferie på Hvalsø Kraftvarmeværk

Der vil være reduceret bemanding på Hvalsø Kraftvarmeværk i sommerferieperioden 2021. Driftskontoret holder lukket i ugerne 27+28+29 Bogholderiet hold…

Høje returtemperaturer

Kære andelshavere, Vi oplever for tiden at temperaturen på returvandet til savværket og fjernvarmeværket ligger i den høje ende. Når temperaturen som…

Begrænset bemanding i uge 23.

Grundet uddannelse vil der være begrænset bemanding på kontoret i uge 23.  Ved manglende personlig kontakt venligst indtal besked på telefonsvareren e…