Tekniske leveringsbestemmelser

 

Hent tekniske leveringsbestemmelser

 

 

Noter:

 

Ad NOTE 1:

 

Måling af fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet.

 

Huse med varmtvandsbeholdere.

Termostatreguleringsventilen på varmtvandsbeholderen drejes på max position. Efter 5 – 10 min. kan fremløbstemperaturen aflæses på måleren og reguleringsventilen stilles tilbage til normal position.

 

Huse med brugsvandsvarmevekslere.

Der lukkes for tilgangen til radiatorerne og der åbnes helt for en varmtvandshane. Efter 5 – 10 min. kan fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet aflæses på måleren. Der lukkes for varmtvands-hanen når temperaturen er aflæst og der åbnes igen for tilgangen til radiatorerne.

 

 

Ad NOTE 2:

 

Værket anbefaler, at man installer en varmvandsbeholder, hvis stikledningen er over 20 meter. Dette gælder ved nye installationer, samt hvis brugsvandsveksleren i ældre installationer skal udskiftes af den ene eller anden grund.

Grunden til, at VÆRKET anbefaler varmvandsbeholder ved stik over 20 meter i stedet for brugsvandsveksler, er at undgå vandspild – især om sommeren.

Før brugsvander kan blive varmet op i brugsvandsvarmeveksleren, skal det varme fjernvarmevand ”trækkes” ind ude fra hovedledningsnettet, under denne proces vil der gå noget brugsvand til spilde.

Vandet i en varmtvandsbeholder vil hele tiden blive holdt varmt af fjernvarmevandet, idet beholderens termostatventil vil åbne for fjernvarmefremløbet, så snart det varme brugsvand i beholderen kommer under den temperatur som termostaten er indstillet på.

Med varmtvandsbeholder er der således altid varmt vand på forbrugsstederne næsten samtidig med, at der åbnes for varmtvandshanen.

 

 

Ad NOTE 3:

 

Hvalsø Kraftvarmeværk anbefaler, at der anvendes direkte tilslutning til fjernvarmesystemet.


Hvalsø Kraftvarmeværk
Åsvejen 12
4330 Hvalsø
Tel. 46408442 - 46408741
info@hvalsoekraftvarmevaerk.dk
CVR-nr. 44057212
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.